19 มิถุนายน 2556

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล  น.ส. วิภาพร พลซา ชื่อเล่น เปรี้ยว
ค.บ. 2 การประถมศึกษา หมู่ 2
รหัสนักศึกษา 554188083
เกิด วันจันทร์ ที่ 24  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2536
ภูมิลำเนา จ.สกลนคร
คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น